Informacja dla rodzin które chcą wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do współpracy rodziny, bądź osoby, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin, mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które: nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców …

Informacja dla rodzin które chcą wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci Czytaj dalej »