Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż oferta Stowarzyszenia Synergia ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin została uznana za najkorzystniejszą i wybraną do realizacji zamówienia publicznego dotyczącego: Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług specjalistycznych dla pozostałych osób w roku 2022 w Gminie Międzyrzec Podlaski.


Skip to content