Zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Synergia

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” „Lubelskie bez barier” Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia …

Zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Synergia Czytaj dalej »