GOPS

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Zachęcamy do zapoznania się z programem zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy. Zapotrzebowanie należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w terminie do 08 września 2023 r. na formularzu wg załącznika. Więcej informacji pod nr tel. 83 371 69 30 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej. Informacje dot. programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością …

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Czytaj dalej »

Informacja

Od dnia 16.08.2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2023/2024. Do bezpłatnej pomocy będą kwalifikować się rodziny o dochodzie nie przekraczającym 1200 zł na osobę netto. Obowiązują dochody z poprzedniego miesiąca.

Ważna informacja

Od 01.08.2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wydawał i przyjmował wnioski na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski prosimy składać: w formie papierowej osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój na parterze – wejście do Referatu Oświaty), Informacje telefoniczne: Urząd Gminy – (83) 371 24 96 wew. 49 …

Ważna informacja Czytaj dalej »

Zdjęcie grupowe wręczających dyplomy i uczestników zajęć.

Zakończenie Szkoły dla Rodziców 2023

20 czerwca b.r. w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się uroczyste zakończenie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia trwały od 11 kwietnia do 20 czerwca. Odbyło się 10 spotkań po 3,5 godziny. „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców” ukończyło 9 osób. Zajęcia prowadziła Pani Barbara Kukieła. Uczestnikom zostały wręczone dyplomy przez Wójta Gminy Pana …

Zakończenie Szkoły dla Rodziców 2023 Czytaj dalej »

Dzieci malują obrazki

Gminny Dzień Dziecka w Berezie

W dniu 11.06.2023r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła czynny udział w Gminnym Dniu Dziecka w Berezie. Motywem przewodnim stało się hasło „Postaw na rodzinę”. Przy  zaangażowaniu członków komisji dzieci mogły wziąć udział w konkurencji plastycznej pt. „Moja rodzina”. Zadaniem każdego uczestnika było stworzenie obrazka, który najlepiej odzwierciedla członków jego rodziny. Przebieg wykonywanych czynności był …

Gminny Dzień Dziecka w Berezie Czytaj dalej »

Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Więcej informacji pod nr telefonu 83 342-36-99 oraz na stronie Aktywny Samorząd 2023. Wnioski o dofinansowanie …

Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku Czytaj dalej »

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – zapisy

Zapraszamy do udziału w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną …

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – zapisy Czytaj dalej »

Rządowy Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Międzyrzec Podlaski korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa W ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Rok 2023 Dofinansowanie: 190 000 zł Całkowita wartość: 237 500 zł „Celem Programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się …

Rządowy Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Czytaj dalej »

Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Jak możesz złożyć wniosek o 500+?  W tym roku wniosek o świadczenie 500+ będziesz mógł złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych. Aplikację możesz pobrać …

Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS Czytaj dalej »

Zapisy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 PLUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że od dnia 20.01.2023r. można zapisywać się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 PLUS. Warunkiem przystąpienia do Podprogramu 2021 PLUS jest spełnienie kryterium dochodowego (kwoty kryterium dochodowego w POPŻ wynoszą: 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie). Zapisy …

Zapisy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 PLUS Czytaj dalej »

Skip to content