Dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą …

Dodatek osłonowy Czytaj dalej »