Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

   Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać ze wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

    Opieka wytchnieniowa jest realizowana poprzez świadczenie usług w ramach 14 – dniowego, całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia, ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wskazanym przez uczestnika Programu, który otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

    Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować, będą czasem, który przeznaczą na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z rożnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć stosowny wniosek do OPS w Międzyrzecu Podl. (wniosek w załączniku). Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc nie ponosi odpłatności za tę usługę.

 

Załączniki:

1. zgłoszenie – pdf

2. klauzula informacyjna – pdf

 

Skip to content