Informacja dla rodzin które chcą wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do współpracy rodziny, bądź osoby, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin, mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które:

  1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  2. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy są uzależnione od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć różnych aspektów życia tj.:

  • opieki i pomocy w wychowywaniu dzieci;
  • udzielenia wskazówek w kwestii prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymać zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia  się po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Aby zostać rodzina wspierającą należy:

  1. Złożyć wniosek w tej sprawie w G.O.P.S. w Międzyrzecu Podlaskim (wzór w załączniku);
  2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego;
  3. Uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  4. Podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Osoby zainteresowane i chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 20, 21 – 560 Międzyrzec Podlaski
tel: 83-371-69-30

Informacja dla rodzin które chcą wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci PDF

Umowa kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej PDF

Umowa kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej DOC

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej PDF

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej DOC

Skip to content