Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego:

  • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego

  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Od kiedy przysługuje świadczenie:

Dodatek energetyczny przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek na okres przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc;

  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;

  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

  • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Skip to content