Opaska na odległość – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaskim informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przystąpił do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 22 kwietnia 2022 r.

KONTAKT: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 83 371 69 23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Świrydziuk

Skip to content