Pracownicy

KIEROWNIK – mgr Dorota Świrydziuk tel. 83 371 69 23

Dział Administracyjno – Finansowy
– Główny Księgowy – mgr Katarzyna Harasimiuk
– Inspektor ds. rozliczeniowych – mgr Sylwia Kozos
– Inspektor ds. organizacyjnych – mgr Agnieszka Tymoszuk

Dział Pracy Socjalnej i Wsparcia Rodzin
– Asystent rodziny – mgr Iwona Duda
– Pracownicy socjalni:

   • mgr Katarzyna Jaszczuk – starszy specjalista pracy socjalnej – stanowisko ds. pracy socjalnej

   • Marzanna Chmielewska – specjalista pracy socjalnej – stanowisko ds. usług

   • mgr Ewa Tarasiuk – starszy pracownik socjalny – stanowisko ds. usług

   • Anna Golec – inspektor – stanowisko ds. wydawania decyzji

   • mgr Aleksandra Cap– pracownik socjalny ds pracy socjalnej

Dział Świadczeń Rodzinnych

   • mgr Iwona Bil – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

   • mgr Aneta Michaluk – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

   • mgr Katarzyna Ostapiuk – starszy referent ds. świadczeń wychowawczych

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb; umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

Skip to content