Rządowy Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Biało-czerwona flaga Polski, oraz Godło Polski - biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle

Gmina Międzyrzec Podlaski korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa

W ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Rok 2023

Dofinansowanie: 190 000 zł

Całkowita wartość: 237 500 zł

„Celem Programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • Posiłku,
  • Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  • Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Skip to content