Świadczenie rekompensacyjne w zamian za udzieloną pomoc i schronienie dla uchodźców

Szanowni Państwo goszczący Obywateli Ukrainy!
Od 22.03.2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia rekompensacyjnego w zamian za udzieloną pomoc i schronienie dla uchodźców.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty informujemy że:

  • Wysokość świadczenia, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie;
  • Świadczenie przysługuje za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę POLSKO-UKRAIŃSKĄ po 24 lutego 2022 r.;
  • Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane za miniony okres udzielonej pomocy. We wniosku należy wskazać konkretne dni, w jakich zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczbę przyjętych osób.
  • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia;
  • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy gminy;
  • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę;
  • Wniosek można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30

Wniosek z załącznikiem do pobrania: 

Skip to content