"Szkoła dla Rodziców" - II edycja już za nami...

    W okresie od 15.02.2021 r. do 30.04.2021r trwał nabór uczestników do Programu „Szkoła dla Rodziców”. Osoby zainteresowane chęć uczestnictwa zgłaszały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięcie zostało poprowadzone przez licencjonowanego trenera Programu Barbarę Kukieła, która w sposób praktyczny pogłębiła wiedzę uczestników w zakresie pracy z dziećmi. Zajęcia realizowane były od 14.05 – 06.07.2021r. – 10 spotkań 3,5 godzinnych w sali konferencyjnej GOPS-u.

    „Szkoła dla Rodziców” – to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży: agresji, przedwczesnej inicjacji seksualnej, zażywaniu środków uzależniających oraz podnoszący kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców. Adresowany do osób dorosłych. Celem Programu były zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi uczestników: burza mózgów, odgrywanie scenek, praca w podgrupach (pary, trójki itp.),prace domowe, rysunek, autoanaliza doświadczeń. Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymali materiały do autorefleksji i materiały utrwalające nabytą wiedzę. Na zakończenie programu uczestnicy anonimowo wypełnili ankietę ewaluacyjną.

    W „Szkole dla Rodziców” ostatecznie wzięło udział 6 osób. Z relacji uczestniczek wynika, iż wzięcie udziału w programie dostarczyło im wiedzy jak postępować z dziećmi oraz ujawniło błędy, które popełniamy w życiu codziennym. W sposób praktyczny szkoleniowiec wyjaśniał jak poradzić sobie z okresami buntu, zazdrością dzieci oraz sposobem negocjacji czy stawiania granic. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię emocji dzieci, których często jako rodzice nie dostrzegamy, bądź lekceważymy. Zgodnie ze zdaniem rodziców – mam biorących udział w Programie pamiętajmy – EMOCJE SĄ BARDZO WAŻNE! Uczestniczki programu w związku z zakończeniem kolejnej edycji „Szkoły dla Rodziców” zachęcają do uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu. W szczególności aby nauczyć się aktywnego słuchania dziecka, gdyż dzięki temu możemy zadbać i wpłynąć na jego przyszłość.

   W dniu 15.07.2021r. odbyło się uroczyste spotkanie uczestniczek programu, Pani Sekretarz Marii Szmytko, Kierownika GOPS – Pani Doroty Świrydziuk, Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Ewy Tarasiuk, Realizatora Programu – Pani Barbary Kukieła. Przedstawiciele władz wręczyli dyplomy uczestniczkom wraz z gratulacjami ukończenia programu. Na zakończenie spotkania uczestniczki złożyły serdeczne podziękowania za udział w ,,Szkole dla Rodziców„.

W imieniu osób, które ukończyły Program „Szkoły dla Rodziców” oraz organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji przedsięwzięcia!!!

Relację z przebiegu zakończenia „Szkoły dla Rodziców” przedstawiają poniższe zdjęcia.

Skip to content