Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniające kryterium dochodowe:

  • 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

mogą zgłaszać się od dnia 23.10.2023 do GOPS Międzyrzec Podlaski w celu kwalifikacji do otrzymania pomocy żywnościowej z „Podprogramu 2023”.

Pomoc żywnościowa z „Podprogramu 2023” będzie udzielana odbiorcom w okresie od grudnia 2023r. do października 2024r.

Organizacją partnerską jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy.

Informacja tel. 83 371 69 30

Skip to content