Dzieci malują obrazki

Gminny Dzień Dziecka w Berezie

W dniu 11.06.2023r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła czynny udział w Gminnym Dniu Dziecka w Berezie. Motywem przewodnim stało się hasło „Postaw na rodzinę”.

Przy  zaangażowaniu członków komisji dzieci mogły wziąć udział w konkurencji plastycznej pt. „Moja rodzina”. Zadaniem każdego uczestnika było stworzenie obrazka, który najlepiej odzwierciedla członków jego rodziny. Przebieg wykonywanych czynności był bardzo emocjonujący. Co niejednokrotnie udzielało się również rodzicom. Każdy z uczestników został nagrodzony upominkiem w formie paczki profilaktycznej. GKRPA odnotowała ponad 100 osób biorących udział w przedsięwzięciu.

Ponadto członkowie komisji chętnie dzielili się swoją wiedzą opowiadając o działalności GKRPA.

Osoby zgromadzony przy stoisku Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dzieci malują obrazki

Dzieci malują obrazki

Dwie dziewczynki malują obrazki

Dzieci malują obrazki

Skip to content