Pracownicy

KIEROWNIK – mgr Dorota Świrydziuk tel. 83 371 69 23

Dział Administracyjno – Finansowy

– Główny Księgowy – mgr Katarzyna Harasimiuk

– Inspektor ds. rozliczeniowych – mgr Sylwia Dąbrowska

– Inspektor ds. organizacyjnych – mgr Emilia Borkowska

Dział Pracy Socjalnej i Wsparcia Rodzin

– Asystent rodziny – mgr Iwona Duda

– Pracownicy socjalni:

  • mgr Katarzyna Jaszczuk – główny specjalista pracy socjalnej – stanowisko ds. pracy socjalnej
  • Marzanna Sobota – specjalista pracy socjalnej – stanowisko ds. usług
  • mgr Ewa Tarasiuk – starszy specjalista pracy socjalnej – stanowisko ds. pracy socjalnej
  • Anna Golec – inspektor – stanowisko ds. wydawania decyzji
  • mgr Aleksandra Grochowska – pracownik socjalny ds. pracy socjalnej

Dział Świadczeń Rodzinnych

  • mgr Iwona Bil – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
  • mgr Aneta Michaluk – inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
  • mgr Katarzyna Ostapiuk – inspektor ds. świadczeń wychowawczych

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb; umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Skip to content