Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

W dniu 2 października 2023r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krzewicy pod przewodnictwem Pani Dyrektor Katarzyny Tymoszuk obchodziła Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Uczniowie uczestniczyli  w prelekcji pt. „Razem przeciwko agresji i przemocy” przeprowadzanej przez psychologa szkolnego, a jednocześnie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Panią Agnieszkę Tymoszuk. W spotkaniu uczestniczył także pedagog szkolny Pani  Anna Kuczyńska członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej, a jednocześnie członek Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim.

W trakcie wystąpienia uczniowie dowiedzieli się czym jest przemoc oraz jak na nią reagować. W nawiązaniu do sposobów reagowania na sytuacje przemocowe uczniowie otrzymali ulotki od Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  w Międzyrzecu Podlaskim, dotyczące tematyki nawiązywania prawidłowego dialogu z rodzicami oraz relacji rodzic – dziecko.

Skip to content