Aktualności

Informacja dla rodzin które chcą wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do współpracy rodziny, bądź osoby, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin, mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które: nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców …

Informacja dla rodzin które chcą wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci Czytaj dalej »

Wnioski na dodatek osłonowy w roku 2024

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek prosimy drukować dwustronnie. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 83 371 69 30. Wniosek o dodatek osłonowy PDF

Dodatek osłonowy w roku 2024

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ponownie składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 …

Dodatek osłonowy w roku 2024 Czytaj dalej »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski pod nazwą „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi specjalistyczne dla pozostałych osób w roku 2024”. Wszystkie szczegóły w załącznikach. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej …

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski Czytaj dalej »

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – …

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Czytaj dalej »

Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniające kryterium dochodowe: 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie mogą zgłaszać się od dnia 23.10.2023 do GOPS Międzyrzec Podlaski w celu kwalifikacji do otrzymania pomocy żywnościowej z „Podprogramu 2023”. Pomoc …

Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2023 Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

W dniu 2 października 2023r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krzewicy pod przewodnictwem Pani Dyrektor Katarzyny Tymoszuk obchodziła Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Uczniowie uczestniczyli  w prelekcji pt. „Razem przeciwko agresji i przemocy” przeprowadzanej przez psychologa szkolnego, a jednocześnie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Panią Agnieszkę Tymoszuk. W spotkaniu uczestniczył także pedagog …

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy Czytaj dalej »

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Zachęcamy do zapoznania się z programem zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy. Zapotrzebowanie należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w terminie do 08 września 2023 r. na formularzu wg załącznika. Więcej informacji pod nr tel. 83 371 69 30 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej. Informacje dot. programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością …

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Czytaj dalej »

Informacja

Od dnia 16.08.2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2023/2024. Do bezpłatnej pomocy będą kwalifikować się rodziny o dochodzie nie przekraczającym 1200 zł na osobę netto. Obowiązują dochody z poprzedniego miesiąca.

Ważna informacja

Od 01.08.2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wydawał i przyjmował wnioski na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski prosimy składać: w formie papierowej osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój na parterze – wejście do Referatu Oświaty), Informacje telefoniczne: Urząd Gminy – (83) 371 24 96 wew. 49 …

Ważna informacja Czytaj dalej »

Skip to content