Aktualności

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. …

Zostań rodziną wspierającą! Czytaj dalej »

GMINNY PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Profilaktyka w oczach dzieci i młodzieży „Bądź świadom” W dniu 01.12.2021r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach odbyła się I edycja Przeglądu Teatrów Profilaktycznych w gminie Międzyrzec Podlaski pod hasłem „Profilaktyka w oczach dzieci i młodzieży- Bądź świadom” Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów …

GMINNY PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH Czytaj dalej »

Rozstrzygnięcie ofert dotyczące „Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług specjalistycznych dla pozostałych osób w roku 2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż oferta Stowarzyszenia Synergia ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin została uznana za najkorzystniejszą i wybraną do realizacji zamówienia publicznego dotyczącego: Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług specjalistycznych dla pozostałych osób w roku 2022 w Gminie Międzyrzec Podlaski.

Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Gminie Międzyrzec Podlaski pod hasłem „Profilaktyka w oczach dzieci i młodzieży – Bądź świadom”

1 grudnia 2021 r. odbędzie się Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Gminie Międzyrzec Podlaski, pod hasłem „Profilaktyka w oczach dzieci i młodzieży – Bądź świadom”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Organizatorzy: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz Referat Oświaty Urzędu Gminy Międzyrzec …

Przegląd Teatrów Profilaktycznych w Gminie Międzyrzec Podlaski pod hasłem „Profilaktyka w oczach dzieci i młodzieży – Bądź świadom” Czytaj dalej »

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna z niepełnosprawnościami …

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” Czytaj dalej »

Zaproszenie do składania ofert na rok 2022r.

                                                                                   Międzyrzec Podlaski 09.11.2021 OPS.422.1.2021 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 130 000zł netto na: „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi specjalistyczne dla pozostałych osób w roku 2022: 1. Ogólny zakres usług: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; pielęgnacja, pomoc mieszkaniowa; rehabilitacja fizyczna i …

Zaproszenie do składania ofert na rok 2022r. Czytaj dalej »

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją. Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z …

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami Czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Synergia

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” „Lubelskie bez barier” Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia …

Zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Synergia Czytaj dalej »

„Szkoła dla Rodziców – II edycja”

„Szkoła dla Rodziców” – II edycja już za nami…     W okresie od 15.02.2021 r. do 30.04.2021r trwał nabór uczestników do Programu „Szkoła dla Rodziców”. Osoby zainteresowane chęć uczestnictwa zgłaszały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięcie zostało poprowadzone przez licencjonowanego trenera Programu Barbarę Kukieła, która w sposób praktyczny …

„Szkoła dla Rodziców – II edycja” Czytaj dalej »

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż świadczenie „Dobry Start” od 01.07.2021r. realizować będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. …

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start” Czytaj dalej »

Skip to content