Gminny Dzień Dziecka w Rudnikach

    W dniu 05.06.2021r. (sobota) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła czynny udział w Gminnym Dniu Dziecka w Rudnikach pod nazwą „Rodzina Sportem Silna”.

    Uroczystości rozpoczęła przemowa Wójta Gminy Krzysztofa Adamowicza, któremu towarzyszyli Zastępca Wójta Michał Teofilski, Dyrektor GOK Sylwia Hubica wraz Dyrektor Szkoły Monika Swórska.

    Wydarzenie wzbogacały liczne konkursy i zadania sprawnościowe przygotowane między innymi przez GKRPA, Gminne Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną.

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie Przewodnicząca Komisji Ewa Tarasiuk, sekretarz komisji Agnieszka Tymoszuk oraz członek Anna Bogucka przygotowały dla dzieci tor z przeszkodami. Trudność konkurencji polegała na pokonaniu 3 etapów tj:

1) tunel

2) przejście pod płotkiem

3) trafienie do celu strumieniem wody z hydronetki.

Dzieci, które prawidłowo ukończyły tor zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem oraz upominkiem o charakterze profilaktycznym. GKRPA odnotowała ponad 70 uczestników konkurencji, z których najmłodszy miał 2 lata.

Ponadto członkowie komisji chętnie odpowiadali na pytania dotyczące działalności oraz zadań podejmowanych przez GKRPA.

Skip to content