Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” w zakresie 14-dniowego całodobowego pobytu dla maksymalnie 3 mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski.

Osobami objętymi pomocą są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podl. w godzinach pracy Ośrodka.

Skip to content